koi for sale

type                beni kikokuryu  breeder           marusaka
size                30cm
image no         2170
age                 nisai
price               £120
availability       yes

 

type                beni kikokuryu 
breeder           marusaka
size                32cm
image no         2172
age                 nisai
price               £120
availability      
SOLD

 

type                kikisui  
breeder           marusaka
size                28cm
image no         2182
age                 nisai
price               £120
availability       yes

 

type                doitsu hariwaki 
breeder           marusaka
size                28cm
image no         2193
age                 nisai
price               £120
availability      
SOLD

 

type                kikokuryu 
breeder           marusaka
size                31cm
image no         2194
age                 nisai
price               £120
availability       yes

 

type                kikokuryu
breeder           marusaka
size                28cm
image no         2196
age                 nisai
price               £120
availability       yes

 

type                yellow hariwaki 
breeder           marusaka
size                34cm
image no         2203
age                 nisai
price               £120
availability      
SOLD

 

type                yamatonishiki
breeder           marusaka
size                30cm
image no         2215
age                 nisai
price               £120
availability       yes

 

aaaaaaaaaaaaiii